Om mig

Jeg er født i 1974, og jeg bor i Hjortshøj ved Aarhus sammen med min mand og vores to teenagepiger. Som terapeut bruger jeg både min faglige uddannelse og arbejdserfaring og min personlige livserfaring.

Uddannelse og arbejdserfaring

Oprindelig er jeg cand.mag. i dansk og kunsthistorie. Jeg har arbejdet en årrække som efterskole-, gymnasie- og indvandrerlærer, hvor jeg har specialiseret mig i at undervise psykisk sårbare unge og voksne. Jeg er meget glad for at undervise.

Da jeg altid har været dybt optaget af de indre linjer hos andre mennesker, besluttede jeg at forfølge min drøm om at arbejde som terapeut. Jeg har videreuddannet mig til psykoterapeut MPF på en 4-årig psykoterapeutuddannelse http://www.piaa.dk, der er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening og Socialministeriet.

Siden 2019 har jeg haft private klienter samt arbejdet som frivillig rådgiver, terapeut og leder af en skilsmissegruppe i Mandecentret Aarhus https://mandecentret.dk/afdeling/aarhus/ , i SIND http://www.sindpaaroerende.dk/ samt i Kræftrådgivningen, hvor jeg stadig er frivillig, https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/raadgivning/radgivninger/ . Med en baggrund som cand.mag. er jeg vant til at analysere og anvende teori i praksis. I mit terapeutiske arbejde betyder det, at jeg er fagligt velfunderet, lytter efter det der ikke bliver sagt og opfanger destruktive og konstruktive mønstre og dynamikker.

Alt mit terapeutiske arbejde er superviseret.

Jeg følger Dansk Psykoterapeutforenings regler for etik og tavshedspligt, https://psykoterapeutforeningen.dk/etikregler/

Min personlige historie

Indenfor psykoterapien er der et udtryk, der hedder The Wounded Healer. Det betyder, at en terapeut kan have en drivkraft mod at hjælpe andre, fordi terapeuten selv har været ‘såret’. Hvis terapeuten har arbejdet dybdegående med egne ‘sår’, kan det være en styrke, der kan hjælpe terapeuten med at hele andre. The Wounded Healer kunne passe på mig.

Tilbage i 2011 fik jeg en alvorlig hjernerystelse, hvor helingsprocessen blev langvarig. Det bragte angst og depression ind i mit liv. Jeg var vant til at kunne klare meget, og pludselig kunne jeg næsten ingenting. Jeg tvivlede på, om jeg nogensinde fik det godt igen. Efter to et halvt års sygdom og langsom progression var jeg tappet for energi, og da jeg oplevede et tilbagefald, mistede jeg fodfæstet. Det var som om angsten indtog min krop og mine tanker. Jeg vidste ikke, man kunne have det så slemt.

Fra dette point zero har jeg arbejdet med mig selv gennem terapi, mindfulness og yoga. Kombinationen af den kropslige og den mentale tilgang har virket helende for mig. Jeg opdagede, at angsten kom, når der var følelser og tanker, jeg ikke turde mærke og ikke kunne rumme, og som jeg i stedet forsøgte at skubbe væk. Med hjælp fra terapi der inddrog kroppen, har jeg lært at turde mærke og være med de følelser og kropsfornemmelser, der er lige nu og her. På den måde fik jeg greb om angsten. Det har givet mig en fantastisk følelse af indre styrke og ro, at jeg ved, at jeg kan bringe mig selv i balance.

For mig har det haft stor værdi at få større indsigt i mig selv og tillade mig at mærke og udtrykke følelser, jeg tidligere har fortrængt. Det er både vist i forskningen og min personlige erfaring, at når vi tør mærke og gå ind i det smertefulde, bliver det mindre farligt og trænger sig mindre på, og glæden ved andre ting i livet bliver stærkere. Sorg og glæde er uadskillige.

Psykoterapeut MPF eller psykolog…..?

Selve titlen ‘Psykoterapeut’ er en ubeskyttet titel. Alle kan – uanset om de har en uddannelse eller ej – kalde sig psykoterapeut og tage imod klienter. I modsætning hertil er Psykoterapeut MPF en beskyttet titel. Forkortelsen MPF står for Medlem af Dansk Psykoterapeutforening. For at kalde sig psykoterapeut MPF skal man have gennemgået en fireårig godkendt psykoterapeutuddannelse og leve op til en række krav om grunduddannelse og erhvervserfaring. Psykoterapeut MPF er et kvalitetsstempel og din garanti for, at terapeuten har tilstrækkelig uddannelse, erfaring og kompetence. Jeg er uddannet psykoterapeut MPF.

Psykoterapeut MPF og psykolog er nært beslægtet. Begge faggrupper hjælper mennesker med at få det bedre psykisk gennem samtaleterapi. Psykoterapeutuddannelsen er mere praksisnær end psykologuddannelsen, der foregår på universitetet. Det er et krav, at psykoterapeuten afprøver de psykologiske og psykoterapeutiske teorier og metoder i praksis samt mærker dem på egen krop. Det er altså en betingelse, at psykoterapeuten som en del af uddannelsen retter blikket indad og arbejder med sine egne problematikker. I den almene psykologuddannelse indgår der ikke et krav om, at psykologen arbejder med sig selv gennem egenterapi. Her er vægten overvejende på psykologiske teorier og metoder.

Psykoterapeuter er uddannet til at hjælpe mennesker med psykiske og personlige udfordringer, fx sorg, krise, stress eller angst. Hvis der er tale om svære psykiske lidelser, eller du har brug for at få en klinisk diagnose, skal du henvende dig til en psykolog eller psykiater.

På Dansk Psykoterapeutforenings hjemmeside kan du læse mere uddybende om forskellen på psykoterapeut MPF, psykolog og psykiater,

https://psykoterapeutforeningen.dk/om-psykoterapi-2/psykoterapeut-vs-psykolog-og-psykiater/