Persondata

Jeg har kun brug for at kende dit fornavn og dine kontaktoplysninger.

Jeg laver ikke journalføring i officiel forstand. Efter hver session tager jeg personlige noter, hvor jeg reflekterer over vores samtaler. Det foregår udelukkende offline. Af hensyn til SKAT er jeg forpligtet til at gemme noter om henvendelseårsag, symptomer og behandling i 5 år. Derefter vil alt blive slettet. Et eventuelt tjek fra SKAT vil foregå i anonymiseret form.

Jeg har fuld tavshedspligt. Kun i helt særlige tilfælde hvor der er tale om, at en klient er til fare for sig selv eller andre, kan tavshedspligten fraviges. Det samme gælder, hvis jeg er alvorligt bekymret for et barns trivsel, hvor jeg har pligt til at underrette kommunen.