Individuel terapi

Mange af mine klienter henvender sig, fordi de oplever kropslig uro, angst, forvirring, sorg, skam, voldsom vrede, selvskade, mindreværd, eksistentiel krise eller bekymringstanker, der tager meget af deres energi.

Uanset hvad der bringer dig i terapi, kan jeg med min baggrund hjælpe dig med:

  • At mærke og give plads til indre smerte og kropslig ubehag, så det vil forløses eller blive lettere at rumme
  • At finde ind til kernen bag dine symptomer, dit ubehag eller dine vanskeligheder i relationer/på arbejde
  • At arbejde med dit selvværd
  • At forstå hvorfor du tænker, føler og handler, som du gør, så du kan begynde at forholde dig anderledes til dig selv og andre
  • At bearbejde fortidens traumer
  • At blive opmærksom på og aflære adfærdsmønstre, der engang var de bedst mulige, men som i dag er uhensigtsmæssige for dig
  • At blive mere bevidst om dine psykiske ressourcer
  • At tage ansvar for dit liv

Rammer for et terapiforløb

Når du kommer første gang, drejer det sig om at fornemme, hvordan kontakten mellem os er. Sammen vil vi afklare, hvilken problematik og evt. ønsker du har, og hvad jeg kan tilbyde i den sammenhæng.

Hvis det opleves meningsfuldt for os hver især, kan vi aftale en ramme for et forløb og konkret planlægge nogle sessioner ud i fremtiden. Nogle forløb er meget korte (3-5 sessioner), men i mange tilfælde vil det være relevant med et længevarende forløb. På et tidspunkt vil forløbet finde sin naturlige afslutning.

Et terapeutisk forløb er meget personligt og fortjener at blive afrundet med et tydeligt farvel.