Min terapeutiske tilgang

Jeg tager primært afsæt i den oplevelsesorienterede psykoterapi. Det betyder, at det personlige møde mellem klient og terapeut er centralt. De øjeblikke, hvor klienten ‘føler sig følt’ og rummet på det følelsesmæssige plan, er i sig selv helende. Det kræver af mig som terapeut, at jeg møder dig med stort nærvær, empati, autenticitet, ligeværdighed og ikke-dømmende. Jeg vil give dig et ærligt spejl på, hvad jeg ser, hører og fornemmer i vores kontakt. Hensigten er, at du lærer dig selv endnu bedre at kende og kommer i kontakt med dit nuancerede følelsesliv. Mit spejl vil altid være subjektivt og ikke en absolut sandhed om dig.

Mange mennesker bærer på en uforløst indre smerte og ubehag, der tager meget livsenergi og kan stille sig i vejen for båndet til andre mennesker. Jeg vil hjælpe dig med at kunne møde og rumme din følelse af smerte og ubehag. Det centrale ‘redskab’ er at rumme sine følelser.

I terapien vil vi tage udgangspunkt i, hvad der fylder for dig her og nu. I de fleste forløb vil vi komme ind på din fortid og opvækst for at forstå, hvilke erfaringer du har med dig, og hvordan de påvirker dine tanker, følelser og adfærdsmønstre i dag. Du vil få en større forståelse for, hvorfor du tænker, føler og handler, som du gør. Det er første skridt for at kunne ændre mønstre, der ikke længere gavner dig.

Som terapeut har jeg ud over de talte ord stor opmærksomhed på alt det ordløse, fx toneleje, kropsholdning, tempo etc. Jeg vil også spørge ind til, hvad du fornemmer i kroppen, når du taler om noget bestemt. Alle følelser og oplevelser sætter sig i kroppen. Kroppen husker det, vi med vores mentale energi måske har fortrængt eller ønsker at forstå på en anden måde. Kroppen taler sit eget sande sprog, og den taler hele tiden ubevidst med. Ved at inddrage kroppens ‘stemme’ kan vi ofte komme dybere ind i de ubevidste lag og forstå, hvad du egentlig bærer på, og hvordan du har det i forskellige situationer. Du behøver ikke være god til at mærke din krop på forhånd.